Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1439
Název záměru: Bioplynová stanice Hostovlice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraHostovliceHostovlice u Čáslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2012 16:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BIO HOSTOVLICE s. r.o.
IČ oznamovatele: 28818733
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC1439_oznameni.zip (18930 kB) - 29.06.2011 09:51:01
Informace o oznámení: STC1439_infOznam.doc (55 kB) - 29.07.2011 07:25:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1439_zjistovaci.zip (2533 kB) - 22.08.2011 15:55:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1439_dokumentace.zip (19354 kB) - 26.10.2011 14:03:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1439_infDokumentace.doc (75 kB) - 26.10.2011 14:04:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1439_posudek.zip (3092 kB) - 23.03.2012 08:41:59
Informace o posudku: STC1439_infPosudek.doc (70 kB) - 23.03.2012 08:42:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1439_inf1VP.doc (68 kB) - 11.04.2012 13:50:01
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1439_zapis1VP.zip (2032 kB) - 03.05.2012 12:24:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1439_zaveryStan.doc (191 kB) - 11.07.2012 15:00:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: