Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1480
Název záměru: Výroba porézních kotoučů
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavBenátky nad JizerouStaré Benátky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2012 11:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Carborundum electrite a.s.
IČ oznamovatele: 45148295
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vokurková Radka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1480_oznameni.pdf (5102 kB) - 24.10.2011 07:11:14
Informace o oznámení: STC1480_infOznam.doc (74 kB) - 24.10.2011 07:11:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1480_zjistovaci.zip (634 kB) - 14.12.2011 11:04:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vokurková Radka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1480_dokumentace.pdf (6561 kB) - 10.04.2012 09:45:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1480_infDokumentace.doc (73 kB) - 12.04.2012 07:50:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2012
Text posudku: STC1480_posudek.pdf (1152 kB) - 02.08.2012 09:37:04
Informace o posudku: STC1480_infPosudek.doc (70 kB) - 02.08.2012 09:37:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1480_inf1VP.doc (79 kB) - 06.09.2012 10:52:16
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1480_zapis1VP.zip (4936 kB) - 10.10.2012 08:56:29
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1480_zaveryStan.doc (166 kB) - 31.10.2012 11:06:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: