Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vokurková Radka Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
48799/ENV/08, 58859/ENV/13, MZP/2018/710/8501
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6509/2934/OPVI/04
Platnost do: 10.05.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Consulteco s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Táborská 922
Zaměstnavatel - mesto: Mladá Boleslav
Zaměstnavatel - PSČ: 293 01
Zaměstnavatel - telefon: 777 331 771
Bydliště - ulice: Krnsko 159
Bydliště - město: Krnsko
Bydliště - PSČ: 294 31
Bydliště - telefon: 777 331 771
Email: radka.vokurkova@consulteco.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: