Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2172
Název záměru: Výrobní areál AAS Automotive s.r.o. v Milovicích – technologie povrchových úprav
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMiloviceBenátecká Vrutice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2019 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AAS Automotive s.r.o.
IČ oznamovatele: 25735691
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2172_oznameni.zip (9245 kB) - 17.08.2018 12:54:49
Informace o oznámení: STC2172_infOznam.pdf (368 kB) - 21.08.2018 08:55:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2172_zjistovaci.pdf (505 kB) - 08.10.2018 09:23:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2172_infZjistovaci.doc (58 kB) - 08.10.2018 09:23:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vokurková Radka Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2019
Text dokumentace: STC2172_dokumentace.pdf (20336 kB) - 13.02.2019 08:51:13
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC2172_prepracovana.pdf (1915 kB) - 07.05.2019 09:34:07
Přílohy k dokumentaci: posudek ovzduší
STC2172_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1198 kB) - 07.05.2019 09:34:23
Rozptylová studie
STC2172_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (13517 kB) - 07.05.2019 09:37:12
Hluková studie
STC2172_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2462 kB) - 07.05.2019 09:37:31
Posouzení vlivu na zdraví obyvatel
STC2172_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (804 kB) - 07.05.2019 09:37:49
Koordinační situace
STC2172_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (771 kB) - 07.05.2019 09:38:30
Stanoviska
STC2172_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (815 kB) - 07.05.2019 09:38:45
Informace o dokumentaci: STC2172_infDokumentace.doc (72 kB) - 13.02.2019 08:51:13
Vrácení dokumentace: STC2172_vraceni.pdf (440 kB) - 04.04.2019 10:34:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2172_posudek.zip (2525 kB) - 14.08.2019 09:54:31
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2172_zaveryStan.pdf (701 kB) - 14.08.2019 09:56:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: