Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1542
Název záměru: Kompostárna Stašov
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounStašovStašov u Zdic
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2012 12:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Středočeské komunální služby s.r.o., nám. Starosty Pavla 13, 272 01 Kladno
IČ oznamovatele: 26155095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2012
Zpracovatel oznámení: Kovář Roman Dr. Ing.
Text oznámení záměru: STC1542_oznameni.pdf (3265 kB) - 30.04.2012 09:52:54
Informace o oznámení: STC1542_infOznam.doc (99 kB) - 30.04.2012 09:52:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1542_zjistovaci.doc (195 kB) - 05.06.2012 11:05:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1542_infZjistovaci.doc (82 kB) - 05.06.2012 11:05:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: