Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1575
Název záměru: Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkVojkoviceKřivousy
Středočeský krajMělníkVojkoviceVojkovice u Kralup nad Vltavou
Středočeský krajMělníkVšestudyDušníky nad Vltavou
Středočeský krajMělníkVšestudyVšestudy u Veltrus
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2015 09:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České Štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2012
Zpracovatel oznámení: Andrš Miloš Ing.
Text oznámení záměru: STC1575_oznameni.zip (34952 kB) - 27.08.2012 08:52:37
Informace o oznámení: STC1575_infOznam.doc (73 kB) - 27.08.2012 08:52:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1575_zjistovaci.zip (1630 kB) - 02.10.2012 07:11:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1575_infZjistovaci.doc (62 kB) - 02.10.2012 07:11:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Andrš Miloš Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1575_dokumentace.zip (49977 kB) - 02.08.2013 09:02:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1575_infDokumentace.doc (75 kB) - 14.08.2013 14:21:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2013
Text posudku: STC1575_posudek.zip (3977 kB) - 19.11.2013 13:45:08
Informace o posudku: STC1575_infPosudek.doc (70 kB) - 28.11.2013 11:11:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1575_inf1VP.doc (66 kB) - 05.12.2013 07:36:50
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1575_zapis1VP.zip (320 kB) - 23.12.2013 15:16:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1575_zaveryStan.zip (119 kB) - 21.09.2015 09:25:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: