Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1577
Název záměru: Odstavné plochy Tuchoměřice - k.ú. Kněžívka
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západTuchoměřiceKněžívka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2012 11:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GO com s.r.o., Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8 – Karlín
IČ oznamovatele: 27227308
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2012
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1577_oznameni.zip (89111 kB) - 10.09.2012 08:57:33
Informace o oznámení: STC1577_infOznam.doc (83 kB) - 10.09.2012 14:37:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1577_zjistovaci.doc (238 kB) - 19.10.2012 10:02:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1577_infZjistovaci.doc (63 kB) - 19.10.2012 10:02:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: