Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1776
Název záměru: Zimoviště s hnojištěm pro skot, Svatá
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounSvatáSvatá
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2014 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Petr Zouhar, Svatá 25, 267 51 Zdice
IČ oznamovatele: 70945942
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.07.2014
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1776_oznameni.pdf (3872 kB) - 09.06.2014 14:41:12
Informace o oznámení: STC1776_infOznam.doc (75 kB) - 11.06.2014 10:43:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1776_zjistovaci.doc (138 kB) - 21.07.2014 08:56:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1776_infZjistovaci.doc (63 kB) - 21.07.2014 08:56:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: