Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1840
Název záměru: Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavDolní SlivnoSlivínko
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2015 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Mečeříz
IČ oznamovatele: 00105619
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Němečková Miluše Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2014
Text dokumentace: STC1840_dokumentace.pdf (2269 kB) - 12.11.2014 09:10:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: rozptylová studie
STC1840_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1759 kB) - 12.11.2014 09:10:06
ochranné pásmo
STC1840_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1103 kB) - 12.11.2014 09:16:05
vlivy na veřejné zdraví
STC1840_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (601 kB) - 12.11.2014 09:21:46
Informace o dokumentaci: STC1840_infDokumentace.doc (66 kB) - 12.11.2014 16:37:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.05.2015
Text posudku: STC1840_posudek.pdf (1835 kB) - 13.04.2015 11:01:17
Informace o posudku: STC1840_infPosudek.pdf (438 kB) - 13.04.2015 11:01:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1840_zaveryStan.doc (98 kB) - 01.07.2015 07:50:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: