Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1871
Název záměru: Výstavba 11 skladových areálů v k.ú. Veltrusy – komunikace a inženýrské sítě
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC1871_duvodyUkonceni.pdf (315 kB) - 04.05.2018 09:12:52
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2018 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGEKO, spol. s r.o., Dušníky nad Vltavou 10, 277 44 Vojkovice
IČ oznamovatele: 42740339
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2015
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1871_oznameni.zip (18447 kB) - 16.02.2015 10:25:04
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1871_zjistovaci.zip (2305 kB) - 23.03.2015 13:45:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1871_infZjistovaci.doc (62 kB) - 23.03.2015 13:45:13
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: