Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1875
Název záměru: Skládka TO Michalovice – Úprava tvaru tělesa skládky – navýšení skládky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC1875_duvodyUkonceni.pdf (243 kB) - 27.08.2019 09:56:04
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavPodlázky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2019 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: COMPAG Mladá Boleslav s.r.o., Vančurova 1425, 293 05 Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 00235661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2015
Zpracovatel oznámení: Kovář Roman Dr., Ing.
Text oznámení záměru: STC1875_oznameni.zip (5265 kB) - 26.02.2015 15:44:44
Informace o oznámení: STC1875_infOznam.doc (93 kB) - 02.03.2015 11:20:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1875_zjistovaci.doc (186 kB) - 31.03.2015 14:37:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1875_infZjistovaci.doc (78 kB) - 31.03.2015 14:37:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: