Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1886
Název záměru: Novostavba - Parkoviště TIR Libenice parc.č. 486/6 - 7
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínLibeniceLibenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2015 09:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pavel Kraus, Benešova 322/12, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2015
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1886_oznameni.zip (12957 kB) - 13.04.2015 15:35:27
Informace o oznámení: STC1886_infOznam.doc (61 kB) - 15.04.2015 09:59:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2015
Datum nabytí právní moci: 02.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1886_zjistovaci.zip (1020 kB) - 01.06.2015 09:45:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: