Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1897
Název záměru: Instalace výrobní linky F5, LASSELSBERGER, s.r.o., závod RAKO 3, Lubná u Rakovníka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkLubnáLubná u Rakovníka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2015 07:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 25238078
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: STC1897_oznameni.zip (3532 kB) - 30.06.2015 08:36:54
Informace o oznámení: STC1897_infOznam.doc (79 kB) - 30.06.2015 08:36:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2015
Datum nabytí právní moci: 09.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1897_zjistovaci.zip (1981 kB) - 05.08.2015 07:39:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1897_infZjistovaci.pdf (681 kB) - 05.08.2015 07:39:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: