Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1953
Název záměru: Bioelektrárna Vlašim - dokumentace 2016
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovVlašimVlašim
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2016 09:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Biostanice Vlašim s.r.o.
IČ oznamovatele: 29023459
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2016
Text dokumentace: STC1953_dokumentace.pdf (4734 kB) - 04.01.2016 09:28:49
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC1953_prepracovana.pdf (51260 kB) - 04.01.2016 09:28:49
Přílohy k dokumentaci: Přílohová část
STC1953_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (51260 kB) - 07.01.2016 10:49:22
Informace o dokumentaci: STC1953_infDokumentace.doc (73 kB) - 04.01.2016 09:50:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2016
Text posudku: STC1953_posudek.zip (13503 kB) - 29.06.2016 11:18:47
Informace o posudku: STC1953_infPosudek.doc (70 kB) - 21.06.2016 08:44:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1953_inf1VP.doc (76 kB) - 20.07.2016 09:58:53
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
STC1953_inf2VP.doc (77 kB) - 20.07.2016 09:58:53
Zápis z 2. veřejného projednání: STC1953_zapis2VP.zip (869 kB) - 10.08.2016 15:29:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2016
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1953_zaveryStan.pdf (598 kB) - 24.10.2016 09:52:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Předložena Dokumentace EIA