Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2000
Název záměru: Ledčice - POPD IV. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLedčiceLedčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2016 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kámen Zbraslav a.s., Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 - Zbraslav
IČO oznamovatele: 01820460
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: STC2000_oznameni.zip (31887 kB) - 01.06.2016 10:32:16
Informace o oznámení: STC2000_infOznam.docx (43 kB) - 06.06.2016 08:40:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 30.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2000_zjistovaci.doc (851 kB) - 29.07.2016 10:20:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: