Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2013
Název záměru: Instalace nové linky povrchových úprav v areálu firmy BRANO, a.s. provozovna SBU Cockpit Systems Rakovník
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkRakovníkRakovník
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2016 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BRANO a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí
IČO oznamovatele: 45193363
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2016
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: STC2013_oznameni.zip (6133 kB) - 12.07.2016 07:31:38
Informace o oznámení: STC2013_infOznam.doc (70 kB) - 12.07.2016 09:32:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2016
Datum nabytí právní moci: 21.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2013_zjistovaci.zip (3240 kB) - 23.08.2016 07:51:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: