Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2015
Název záměru: Velký Osek - parcely RD
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínVelký OsekVelký Osek
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2016 16:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEOSAN STAVEBNÍ, a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
IČ oznamovatele: 25671646
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.08.2016
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC2015_oznameni.zip (9137 kB) - 01.09.2016 11:23:24
Informace o oznámení: STC2015_infOznam.doc (65 kB) - 01.09.2016 11:14:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2016
Datum nabytí právní moci: 15.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC2015_zjistovaci.zip (2338 kB) - 19.10.2016 16:47:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: