Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2042
Název záměru: VaK Nymburk - likvidace čistírenských kalů nízkoteplotní konvertací
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC2042_duvodyUkonceni.pdf (515 kB) - 05.12.2016 08:44:22
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkMiloviceBenátecká Vrutice
Poznámka: záměr je umístěn ve stávajícím areálu ČOV na území městské části Benátecká Vrutice - část města Milovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2016 08:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712/2, 288 21 Nymburk
IČ oznamovatele: 46357009
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2016
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Text oznámení záměru: STC2042_oznameni.zip (24792 kB) - 02.11.2016 11:02:10
Informace o oznámení: STC2042_infOznam.doc (63 kB) - 02.11.2016 15:53:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: vedoucí řešitelského týmu Ing. Vladimír Plachý EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, zpracovatel RS Ing. Bohuslav Popp, zpracovatel HS Mgr. Oldřich Pecák, zpracovatelka studie vlivů na zdraví obyvatelstva Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D.