Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2072
Název záměru: Soubor rodinných domů Drahelice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkDrahelice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2017 12:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DOMY NYMBURK s.r.o., Rybalkova 194/35, 101 00 Praha 10
IČO oznamovatele: 27942759
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2017
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., PhD.
Text oznámení záměru: STC2072_oznameni.zip (35830 kB) - 29.03.2017 08:51:06
Informace o oznámení: STC2072_infOznam.doc (66 kB) - 29.03.2017 08:51:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2017
Datum nabytí právní moci: 23.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2072_zjistovaci.zip (1190 kB) - 20.04.2017 12:18:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: