Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2127
Název záměru: Těžba štěrkopísků v Dobývacím prostoru Doubrava u Kostomlat - pokračování činnosti ve zbývající ploše určené k těžbě
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkKostomlátkyDoubrava u Kostomlat nad Labem
Středočeský krajNymburkKostomlátkyKostomlátky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 14:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Kostomlátky, 5.května 32, 289 21 Kostomlátky
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: STC2127_oznameni.zip (33751 kB) - 13.12.2017 14:14:14
Informace o oznámení: STC2127_infOznam.docx (44 kB) - 15.12.2017 08:59:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2127_zjistovaci.zip (2672 kB) - 29.01.2018 14:15:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: