Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2132
Název záměru: Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice - etapa III
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC2132_duvodyUkonceni.pdf (367 kB) - 22.02.2018 14:53:57
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovKřivsoudovKřivsoudov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Feb 22 14:53:57 CET 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZES Křivsoudov s.r.o., Křivsoudov s.r.o., Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov
IČ oznamovatele: 47542888
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Jan 12 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Sun Feb 11 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2132_oznameni.zip (5188 kB) - 12.01.2018 11:19:20
Informace o oznámení: STC2132_infOznam.zip (5188 kB) - 12.01.2018 11:21:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: