Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2151
Název záměru: Zařízení ke sběru a zpracování autovraků s kapacitou zařízení 2 500 tun zpracovaných autovraků za rok
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/55
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Wed May 30 15:27:18 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A. Business First s.r.o., Velešínská 757, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ oznamovatele: 28496256
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Wed May 16 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2151_oznameni.zip (2665 kB) - 16.04.2018 14:03:29
Informace o oznámení: STC2151_infOznam.pdf (319 kB) - 16.04.2018 14:03:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed May 30 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2151_zjistovaci.zip (6285 kB) - 30.05.2018 15:24:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2151_infZjistovaci.pdf (229 kB) - 30.05.2018 15:27:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: