Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2193
Název záměru: Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu drůbeže firmy OVUS – podnik živočišné výroby, spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýKvíc
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2019 16:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OVUS – podnik živočišné výroby, spol. s r.o., Těhul 169, 274 80 Slaný – Kvíc
IČ oznamovatele: 47549866
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC2193_oznameni.zip (4598 kB) - 03.12.2018 14:40:34
Informace o oznámení: STC2193_infOznam.pdf (318 kB) - 03.12.2018 14:40:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2193_zjistovaci.pdf (536 kB) - 30.01.2019 16:46:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: