Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2211
Název záměru: Doplnění technologie areálu skládky TKO Bytíz
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubnoDubno
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2020 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SVZ Centrum s.r.o., Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 26092212
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.03.2019
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: STC2211_oznameni.zip (22329 kB) - 21.02.2019 14:34:07
Informace o oznámení: STC2211_infOznam.doc (69 kB) - 21.02.2019 14:34:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2211_zjistovaci.pdf (290 kB) - 10.04.2019 15:13:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2211_infZjistovaci.pdf (234 kB) - 10.04.2019 15:13:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 08.11.2019
Text dokumentace: STC2211_dokumentace.zip (24348 kB) - 09.10.2019 14:31:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2211_infDokumentace.doc (74 kB) - 09.10.2019 14:31:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2211_posudek.zip (7131 kB) - 28.05.2020 10:03:45
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2211_zaveryStan.pdf (839 kB) - 18.05.2020 15:41:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: