Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2267
Název záměru: Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Středočeský krajKolínStarý KolínStarý Kolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2020 11:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMENOLOMY ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 00 Ostrava
IČO oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2019
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC2267_oznameni.zip (32537 kB) - 28.11.2019 10:25:52
Informace o oznámení: STC2267_infOznam.doc (67 kB) - 28.11.2019 10:26:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2267_zjistovaci.doc (176 kB) - 17.01.2020 11:07:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: