Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2336
Název záměru: Úpravy povrchu terénu v pískovně Zlosyň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkZlosyňZlosyň
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.04.2022 10:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky, spol. s r. o., Cukrovarská 34, 196 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.12.2020
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC2336_oznameni.zip (28583 kB) - 18.11.2020 08:45:00
Informace o oznámení: STC2336_infOznam.pdf (514 kB) - 18.11.2020 08:45:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2336_zjistovaci.zip (8871 kB) - 26.01.2021 14:03:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2336_infZjistovaci.doc (59 kB) - 26.01.2021 13:59:48
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vrátná Iva Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2022
Text dokumentace: STC2336_dokumentace.zip (89343 kB) - 19.04.2022 10:18:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: