Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2363
Název záměru: Kompostárna Kutná Hora Neškaredice I
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC2363_duvodyUkonceni.pdf (448 kB) - 04.05.2021 15:06:13
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraNeškaredice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2021 15:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZERS spol. s.r.o., Jivenská 1066/7, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 25704532
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.04.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2363_oznameni.zip (3666 kB) - 15.03.2021 10:38:27
Informace o oznámení: STC2363_infOznam.pdf (475 kB) - 15.03.2021 10:39:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: