Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2393
Název záměru: OC Kaufland Lysá nad Labem
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkLysá nad LabemLysá nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.05.2022 11:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kaufland v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ oznamovatele: 25110161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 16.07.2021
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC2393_oznameni.zip (143453 kB) - 16.06.2021 08:39:49
Informace o oznámení: STC2393_infOznam.pdf (442 kB) - 16.06.2021 10:16:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2393_zjistovaci.pdf (792 kB) - 26.08.2021 15:16:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2393_infZjistovaci.pdf (335 kB) - 26.08.2021 15:16:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.01.2022
Text dokumentace: STC2393_dokumentace.zip (78165 kB) - 23.12.2021 08:59:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2393_posudek.pdf (5772 kB) - 26.05.2022 11:14:19
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2393_inf1VP.pdf (613 kB) - 09.02.2022 16:43:22
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2393_zapis1VP.pdf (576 kB) - 26.05.2022 11:14:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2393_zaveryStan.pdf (972 kB) - 26.05.2022 11:16:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: