Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2408
Název záměru: Nové Chářovice - komunitní bydlení pro aktivní seniory
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovChářoviceChářovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2021 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CERTUS s.r.o.
IČ oznamovatele: 49616072
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: STC2408_oznameni.zip (20216 kB) - 27.07.2021 10:25:06
Informace o oznámení: STC2408_infOznam.pdf (443 kB) - 27.07.2021 10:25:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: STC2408_zjistovaci.pdf (733 kB) - 09.09.2021 10:08:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: