Záměry na území ČR
Kód záměru: STC241
Název záměru: Bioetanol TTD
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavDobroviceDobrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2005 14:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cukrovary TTD a.s., Dobrovice
IČ oznamovatele: 16193741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC241_oznameni.doc (2884 kB) - 30.11.2004 09:33:49
Informace o oznámení: STC241_infOznam.doc (55 kB) - 30.11.2004 09:33:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC241_zjistovaci.doc (75 kB) - 19.01.2005 10:39:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC241_dokumentace.doc (4592 kB) - 13.05.2005 09:26:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC241_infDokumentace.doc (52 kB) - 13.05.2005 09:26:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC241_posudek.doc (2544 kB) - 23.08.2005 08:33:27
Informace o posudku: STC241_infPosudek.doc (59 kB) - 23.08.2005 08:33:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC241_inf1VP.doc (59 kB) - 23.08.2005 08:35:46
Zápis z 1. veřejného projednání: STC241_zapis1VP.dot (104 kB) - 27.09.2005 08:23:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC241_zaveryStan.doc (160 kB) - 15.11.2005 14:58:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: