Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2438
Název záměru: Využití vybraných druhů ostatních odpadů k recyklaci, provedení zavážky a rekultivaci vytěžené části hliniště Horky nad Jizerou
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavHorky nad JizerouHorky nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2022 17:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CIHLÁŘSKÝ ZÁVOD v Horkách n/J,spol.s r.o.
IČ oznamovatele: 45146314
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2438_oznameni.zip (172113 kB) - 25.11.2021 15:18:11
Informace o oznámení: STC2438_infOznam.doc (70 kB) - 25.11.2021 15:18:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2438_zjistovaci.pdf (738 kB) - 19.01.2022 17:01:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: