Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2442
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Vižina a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounVižinaVižina
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2022 09:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 330 12 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2022
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: STC2442_oznameni.zip (40741 kB) - 06.12.2021 14:09:40
Informace o oznámení: STC2442_infOznam.pdf (428 kB) - 07.12.2021 13:47:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2022
Datum nabytí právní moci: 20.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: STC2442_zjistovaci.pdf (800 kB) - 16.03.2022 09:15:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: