Záměry na území ČR
Kód záměru: STC392
Název záměru: Bioplynová stanice Úholičky
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC392_duvodyUkonceni.doc (64 kB) - 17.03.2008 14:28:55
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západÚholičkyÚholičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2008 14:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 180 00 Praha 8
IČO oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáček Tomáš Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC392_oznameni.pdf (3058 kB) - 03.01.2006 10:48:59
Informace o oznámení: STC392_infOznam.doc (52 kB) - 03.01.2006 10:50:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC392_zjistovaci.doc (103 kB) - 01.03.2006 12:38:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáček Tomáš Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC392_dokumentace.pdf (1670 kB) - 24.07.2006 11:32:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC392_infDokumentace.doc (52 kB) - 24.07.2006 11:35:46
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Beran Pavel Ing., PhD.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC392_posudek.doc (3057 kB) - 24.11.2006 13:38:53
Informace o posudku: STC392_infPosudek.doc (53 kB) - 24.11.2006 13:39:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC392_inf1VP.doc (60 kB) - 29.11.2006 10:07:32
Zápis z 1. veřejného projednání: STC392_zapis1VP.doc (108 kB) - 24.01.2007 07:59:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Zrušeno
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC392_zaveryStan.zip (456 kB) - 11.06.2007 13:57:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: