Záměry na území ČR
Kód záměru: STC544
Název záměru: Porodna a odchovna prasniček Trhový Štěpánov
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovTrhový ŠtěpánovTrhový Štěpánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.07.2007 14:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Trhový Štěpánov a.s.; 257 63 Trhový Štěpánov 302
IČ oznamovatele: 25714830
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC544_oznameni.doc (3773 kB) - 11.01.2007 11:33:28
Informace o oznámení: STC544_infOznam.doc (67 kB) - 11.01.2007 11:33:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC544_zjistovaci.doc (101 kB) - 15.02.2007 15:12:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC544_dokumentace.pdf (8515 kB) - 05.03.2007 09:18:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC544_infDokumentace.doc (60 kB) - 05.03.2007 09:18:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC544_posudek.pdf (1727 kB) - 22.05.2007 14:43:43
Informace o posudku: STC544_infPosudek.doc (59 kB) - 22.05.2007 14:43:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC544_inf1VP.doc (58 kB) - 22.05.2007 14:49:13
Zápis z 1. veřejného projednání: STC544_zapis1VP.doc (93 kB) - 28.06.2007 09:47:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC544_zaveryStan.doc (141 kB) - 12.07.2007 13:31:27
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Vlašim
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: