Záměry na území ČR
Kód záměru: STC783
Název záměru: Betonárna Kralupy nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2008 14:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ILBAU spol. s r. o., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO oznamovatele: 40743187
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Zemancová Monika Ing.
Text oznámení záměru: STC783_oznameni.zip (12159 kB) - 03.01.2008 09:35:35
Informace o oznámení: STC783_infOznam.doc (65 kB) - 03.01.2008 10:17:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC783_zjistovaci.doc (139 kB) - 11.02.2008 14:26:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: