Záměry na území ČR
Kód záměru: STC816
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Trhový Štěpánov a stáj pro dojnice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovTrhový ŠtěpánovTrhový Štěpánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2010 12:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Trhový Štěpánov, Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov
IČO oznamovatele: 25714830
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: STC816_oznameni.doc (4062 kB) - 22.02.2008 14:52:57
Informace o oznámení: STC816_infOznam.doc (76 kB) - 22.02.2008 14:52:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC816_dokumentace.doc (4062 kB) - 04.06.2008 07:57:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC816_infDokumentace.doc (76 kB) - 04.06.2008 07:57:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC816_posudek.doc (14199 kB) - 04.06.2008 07:51:14
Informace o posudku: STC816_infPosudek.doc (73 kB) - 04.06.2008 07:51:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC816_zaveryStan.doc (342 kB) - 24.08.2010 11:55:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: