Záměry na území ČR
Kód záměru: STC849
Název záměru: Rozšíření betonárky Bělá pod Bezdězem
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavBělá pod BezdězemBělá pod Bezdězem
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2008 15:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vladimír Tom, Vranové I, díl 386, 468 22 Malá Skála
IČO oznamovatele: 43248314
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: STC849_oznameni.zip (18712 kB) - 10.04.2008 10:37:51
Informace o oznámení: STC849_infOznam.doc (100 kB) - 10.04.2008 10:37:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC849_zjistovaci.doc (130 kB) - 21.05.2008 14:12:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMladá BoleslavMěstský úřad Bělá pod Bezdězem
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: