Záměry na území ČR
Kód záměru: STC938
Název záměru: Terénní úpravy v ploše lomové jámy - sanace a rekultivace lomu Kamenný Přívoz
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západKamenný PřívozKamenný Přívoz
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2010 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Autodoprava Veselý s.r.o., Bystrá 1730, 198 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 27202836
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: STC938_oznameni.doc (6046 kB) - 20.08.2008 11:38:14
Informace o oznámení: STC938_infOznam.doc (55 kB) - 22.08.2008 09:17:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC938_zjistovaci.doc (112 kB) - 30.09.2008 15:18:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC938_dokumentace.doc (6713 kB) - 07.01.2009 10:10:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC938_infDokumentace.doc (67 kB) - 07.01.2009 10:11:00
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC938_posudek.pdf (381 kB) - 24.04.2009 12:55:13
Informace o posudku: STC938_infPosudek.doc (62 kB) - 02.02.2010 14:05:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC938_zaveryStan.doc (173 kB) - 17.07.2009 13:18:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: