Záměry na území ČR
Kód záměru: STC964
Název záměru: II/111 rekonstrukce silnice, rekonstrukce mostu přes Sázavu v Českém Šternberku
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovČeský ŠternberkČeský Šternberk
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2009 09:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Sázava
Text oznámení záměru: STC964_oznameni.pdf (8860 kB) - 29.09.2008 14:41:00
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: STC964_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (184 kB) - 29.09.2008 12:56:37
Informace o oznámení: STC964_infOznam.doc (103 kB) - 29.09.2008 12:56:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC964_zjistovaci.doc (160 kB) - 23.01.2009 09:09:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: