Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1001
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v DP Nučničky I
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceTravčiceNučničky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2017 13:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34/41, 196 00 Praha - Čakovice
IČO oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.03.2017
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: ULK1001_oznameni.zip (40995 kB) - 14.02.2017 09:28:25
Informace o oznámení: ULK1001_infOznam.doc (45 kB) - 14.02.2017 09:28:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2017
Datum nabytí právní moci: 13.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1001_zjistovaci.zip (4906 kB) - 11.05.2017 13:17:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: