Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1061
Název záměru: Novostavba výrobní haly A, B a C, Areál Krušnohorských strojíren Újezdeček
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceÚjezdečekÚjezdeček
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2018 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MH Factory a.s., Sudoměřská 739/43, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 03631915
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1061_oznameni.zip (17466 kB) - 17.07.2018 09:29:34
Informace o oznámení: ULK1061_infOznam.pdf (186 kB) - 25.07.2018 09:52:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2018
Datum nabytí právní moci: 02.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1061_zjistovaci.pdf (871 kB) - 29.08.2018 07:51:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: