Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1071
Název záměru: Průmyslový park Jirkov - sektor B - Jih
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovVrskmaňKyjice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2019 08:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lettenmayer & Partner, s.r.o., Zámecká 2, 250 90 Jirny
IČ oznamovatele: 49685775
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.12.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1071_oznameni.zip (18574 kB) - 16.11.2018 10:06:28
Informace o oznámení: ULK1071_infOznam.zip (162 kB) - 19.11.2018 13:33:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2019
Datum nabytí právní moci: 05.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1071_zjistovaci.pdf (1357 kB) - 04.01.2019 08:40:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: