Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1079
Název záměru: Technologické centrum sever
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostČepirohy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2019 07:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RG Holding s.r.o., Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle
IČ oznamovatele: 06766544
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1079_oznameni.zip (14285 kB) - 21.01.2019 12:32:33
Informace o oznámení: ULK1079_infOznam.zip (160 kB) - 21.01.2019 12:32:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2019
Datum nabytí právní moci: 02.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1079_zjistovaci.pdf (1070 kB) - 01.03.2019 07:10:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: