Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1081
Název záměru: Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - stavba 02
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceTepliceSobědruhy
Ústecký krajTepliceTepliceTeplice-Trnovany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2019 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČ oznamovatele: 00266621
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.04.2019
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1081_oznameni.docx (18069 kB) - 08.03.2019 06:56:47
Informace o oznámení: ULK1081_infOznam.zip (227 kB) - 11.03.2019 07:58:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2019
Datum nabytí právní moci: 21.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1081_zjistovaci.pdf (708 kB) - 17.04.2019 14:56:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: