Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1089
Název záměru: Průmyslový park Jirkov – Chomutov – Jirkov u I/13, sektor A
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovJirkovJirkov
Ústecký krajChomutovVrskmaňKyjice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2019 13:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha - Nové Město
IČ oznamovatele: 28190882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1089_oznameni.zip (24715 kB) - 12.07.2019 08:35:01
Informace o oznámení: ULK1089_infOznam.pdf (147 kB) - 05.09.2019 13:41:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2019
Datum nabytí právní moci: 07.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1089_zjistovaci.pdf (307 kB) - 05.09.2019 13:42:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Jirkov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: