Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1127
Název záměru: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Areál Chomutov - Modernizace haly garáží
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChomutovChomutov I
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2020 07:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha - Dolní Měcholupy
IČ oznamovatele: 28674286
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2020
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1127_oznameni.pdf (10824 kB) - 17.08.2020 06:52:52
Informace o oznámení: ULK1127_infOznam.zip (174 kB) - 18.08.2020 09:34:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2020
Datum nabytí právní moci: 29.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1127_zjistovaci.pdf (1253 kB) - 25.09.2020 07:47:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: