Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1232
Název záměru: FVE EPR Letiště
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňTušimice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2023 08:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 25938924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 21.07.2023
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: ULK1232_oznameni.pdf (19990 kB) - 14.06.2023 08:18:36
Informace o oznámení: ULK1232_infOznam.pdf (242 kB) - 03.07.2023 09:13:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2023
Datum nabytí právní moci: 08.09.2023
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1232_zjistovaci.pdf (701 kB) - 09.08.2023 08:36:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1232_infZjistovaci.pdf (181 kB) - 09.08.2023 08:36:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: