Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK367
Název záměru: Pokračování těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany I
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyKrásný DvůrKrásný Dvůr
Ústecký krajLounyPodbořanyBuškovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2009 09:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kaolin Hlubany a.s., Hlubany č.p.63, 441 01 Podbořany
IČ oznamovatele: 48288195
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: ULK367_oznameni.doc (1145 kB) - 05.09.2007 08:52:25
Informace o oznámení: ULK367_infOznam.doc (32 kB) - 05.09.2007 08:52:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK367_zjistovaci.doc (107 kB) - 28.12.2007 10:05:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK367_dokumentace.doc (1542 kB) - 18.11.2008 16:30:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK367_infDokumentace.doc (32 kB) - 19.11.2008 13:50:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK367_posudek.pdf (455 kB) - 06.02.2009 10:30:15
Informace o posudku: ULK367_infPosudek.doc (32 kB) - 06.02.2009 10:30:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK367_inf1VP.doc (49 kB) - 03.03.2009 13:04:51
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK367_zapis1VP.doc (78 kB) - 24.03.2009 11:39:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.04.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK367_zaveryStan.doc (138 kB) - 21.04.2009 08:53:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: