Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK515
Název záměru: CPI obchodní park Ústí nad Labem - Krásné Březno
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemKrásné Březno
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2010 09:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Alivera, a.s., Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 28199201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK515_oznameni.doc (5943 kB) - 04.12.2008 07:41:37
Informace o oznámení: ULK515_infOznam.doc (34 kB) - 04.12.2008 09:05:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK515_zjistovaci.zip (790 kB) - 02.02.2009 09:04:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK515_dokumentace.pdf (4493 kB) - 07.08.2009 08:17:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK515_infDokumentace.doc (38 kB) - 07.08.2009 08:17:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK515_posudek.pdf (5111 kB) - 29.10.2009 09:17:53
Informace o posudku: ULK515_infPosudek.pdf (57 kB) - 29.10.2009 09:17:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK515_zaveryStan.pdf (143 kB) - 10.02.2010 09:53:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: