Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK564
Název záměru: VTE Křimov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKřimovKřimov
Ústecký krajChomutovKřimovMenhartice u Křimova
Ústecký krajChomutovKřimovNebovazy
Ústecký krajChomutovKřimovStráž u Křimova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2009 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: APB - Plzeň a.s., Barvínkova 582/8, 32600 Plzeň
IČ oznamovatele: 27066410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK564_oznameni.pdf (1776 kB) - 06.08.2009 12:59:46
Informace o oznámení: ULK564_infOznam.pdf (56 kB) - 06.08.2009 12:59:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK564_zjistovaci.zip (991 kB) - 20.10.2009 08:13:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl po zjišťovacím řízení sloučen se záměrem ULK563 "VTE Hora Sv.Šebestiána" a řešen společně pod kódovým označením ULK658.